Καλώς Ήρθατε

Το Κ.Ε.ΣΠ. είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής πορείας στο χώρο της επιμόρφωσης - εκπαίδευσης των θεραπευτικών επαγγελμάτων, της Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας κτλ.

Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν τους τομείς της διοργάνωσης και πραγματοποίησης σεμιναρίων, ημερίδων - συνεδρίων, την πώληση αναλώσιμων υλικών και την έκδοση βιβλίων αποκλειστικά και μόνο για τα θεραπευτικά επαγγέλματα.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επισκεφθείτε:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PADOVAN

MODUL II 
Λειτουργίες του στόματος

15, 16, 17, 18 Μαρτίου 2017

Παρουσίαση
Dr. Med. 
Sonia Padovan - Catenne