Καλώς Ήρθατε

Το Κ.Ε.ΣΠ. είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής πορείας στο χώρο της επιμόρφωσης - εκπαίδευσης των θεραπευτικών επαγγελμάτων, της Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας κτλ.

Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν τους τομείς της διοργάνωσης και πραγματοποίησης σεμιναρίων, ημερίδων - συνεδρίων, την πώληση αναλώσιμων υλικών και την έκδοση βιβλίων αποκλειστικά και μόνο για τα θεραπευτικά επαγγέλματα.


Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Ε.ΣΠ θα παραμείνει κλειστό 
από 01 έως 31 Αυγούστου. 
Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επισκεφθείτε: