Προηγούμενα3,4,5,6, Μαρτίου 2016

Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση

Modul I - Μέρος I

Ασκήσεις Σώματος

11/3/2016
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ" ...
26-29/11/2015
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
"ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ"
ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN

29/11/2015
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ" ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN ΜΕΡΟΣ V Νευρομυϊκές Λειτουργίες...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
"ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (MFT)"

25/11/2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
"ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ"
ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN

7/10/2014
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ" ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN ΜΕΡΟΣ IV Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία,...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
"ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ"
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ
3-4-5-6 Μαϊου 2014

3/5/2014-6/5/2014
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ" ΜΕΘΟΔΟΣ Beatriz Padovan Μέρος ΙΙΙ - Λειτουργίες του Στόματος ΙΙ...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ι
7-8-9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013


Για: Λογοθεραπευτές
      Εργοθεραπευτές
      Φυσιοθεραπευτές
      Ψυχολόγους
      Ειδ.Παιδαγωγούς

7/12/2013-10/12/2013
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται λεπτομερώς: α) Οι φυσιολογικές λειτουργίες του στόματος (αναπνοή, θηλασμός, μάσηση, κατάποση) , η φυσιολογική λειτουργία...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   MFT
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

13/4/2013-14/4/2013
Παρουσίαση: Διομήδης Ψωμόπουλος 13 - 14 Απριλίου 2013 Ιωάννινα Hotel "Grand Serai" Δωδώνης 33, Ιωάν νινα ...

ΗΜΕΡΙΔΑ MFT
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

13/4/2013-14/4/2013
Σάββατο 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Οι Λειτουργίες του Στόματος Μυολειτουργικές Διαταραχές Μυολειτουργική Θεραπεία Ιωάννινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙO

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕΡΟΣ V
ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
14-15-16-17 Μαρτίου 2013

Για: Λογοθεραπευτές
      Εργοθεραπευτές
      Φυσιοθεραπευτές
      Ψυχολόγους
      Ειδ.Παιδαγωγούς

14/3/2013-17/3/2013
Αριθμός συμμετεχόντων για κάθε σεμινάριο : 30 άτομα Κρατήσεις θέσεων γίνονται μόνο κατόπιν κατάθεσης προκαταβολής (200.00€) ...