Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2010

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

ΜΕΘΟΔΟΣ
BEATRIZ PADOVAN

ΜΕΡΟΣ Ι
Ασκήσεις Σώματος


Παρουσίαση: Dr. Med. Sonia Padovan-Catenne


Για: Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγους


19,20,21,22 Φεβρουαρίου 2010

Ξενοδοχείο ''Holiday Inn", Θεσσαλονίκη


1. Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση
Μέρος Ι - Ασκήσεις Σώματος

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι γενικές αρχές και το θεωρητικό πλαίσιο της Μεθόδου της Beatriz Padovan (Βάδιση - Ομιλία - Σκέψη). Αναλύονται οι νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες και οι οντογενετικές εξελικτικές διαδικασίες για την κατάκτηση της βάδισης - βασικής προϋπόθεσης για την περαιτέρω εξέλιξη της Ομιλίας και της Σκέψης.
Παρουσιάζονται οι ασκήσεις σώματος της μεθόδου Padovan και γίνεται λεπτομερής πρακτική εξάσκηση.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα
Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας.

Κρατήσεις θέσεων δεν γίνονται.
Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο εφ'όσον έχει εξοφληθεί.

Ποσό Συμμετοχής για το Σεμινάριο:
(1) 570,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Στο ποσό συμμετοχής περιλαμβάνονται οι σημειώσεις, καφές, βουτήματα κατά τα διαλείμματα.
(Δεν περιλαμβάνονται γεύματα και διανυκτέρευση).

(2) 350,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Όσοι ενδιαφέρονται για επανάληψη σεμιναρίων.

Δηλώσεις Συμμετοχής: Τηλ. 2310 219-990
(Καθημερινά από 09.00 έως 16.00)

Εξόφληση ποσού συμμετοχής με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα
αριθμ. λογαριασμού 22340084726 (όνομα δικαιούχου: Διομήδης Ψωμόπουλος)

ή με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση:

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πλ. Αγ. Παντελεήμονος 5
546 35 Θεσσαλονίκη


Γλώσσα - Σεμιναρίου:
Πορτογαλικά - Ελληνικά (Διαδοχική Μετάφραση)

Μετά τη λήξη του Σεμιναρίου, θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επισκεφθείτε: