ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΗOTEL "ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΣΙΛΙΚΟΣ" - ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 114, ΑΘΗΝΑΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - MFTΗ Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία - MFT είναι η μέθοδος, που ασχολείται με την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.

Στόχος της MFT είναι η διόρθωση βασικών λειτουργιών όπως κατάποση, αναπνοή, μάσηση, ομιλία, οι οποίες ασκούνται λανθασμένα.
Ήδη από το 1895 ο Roux υποστήριζε ότι, η λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος συμμετέχει στη διαμόρφωση των οστών των γνάθων και των οδοντικών τόξων.

Σε αυτό το πλαίσιο η MFT συντελεί στην αποκατάσταση μη φυσιολογικών λειτουργιών των μυών της γλώσσας, των γνάθων και του προσώπου.

Αναγνωρίζοντας αυτή τη λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος, η MFT εφαρμόστηκε αρχικά, σχεδόν αποκλειστικά, σαν υποστηρικτικό και συνοδευτικό μέσο στην ορθοδοντική θεραπεία (D. Garliner).
Στη συνέχεια παρατηρήθηκε, ότι οι διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες του στοματοπροσωπικού συστήματος, όπως η αναπνοή, ο θηλασμός, το δάγκωμα, η μάσηση, η κατάποση, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες δηλαδή την άρθρωση, την παραγωγή του ήχου, την μιμική έκφραση και γενικά τη λειτουργία όλου του σώματος (B. Padovan).

Η μυολειτουργική θεραπεία εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Ελλάδα η MFT παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, με δική μας πρωτοβουλία, το 1998. Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με τη θεραπευτική διαδικασία και την επιστημονική αναζήτηση αναπροσαρμόσαμε τη μέθοδο και την εμπλουτίσαμε με νέα θεραπευτικά στοιχεία, στα οποία οδηγηθήκαμε μέσα από την πολυετή θεραπευτική εμπειρία και γνώση. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε μια πλήρη - ολιστική μέθοδο η οποία αντλεί τις θεωρητικές και πρακτικές της γνώσεις τόσο από την MFT του D. Garliner, όσο και από τις μεθόδους της B. Padovan και του R. Castillo - Morales.


Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Σάββατο 28/09/2013

08:00 - 09:00 Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 10:30

Οι γενικές θεωρητικές απόψεις. Οι αρχές της μυολειτουργικής θεραπείας ( Ο D. Garliner - η Kittel)

10:45 - 12:15
Οι αντιλήψεις μιας ολιστικής λειτουργίας - μιας ολιστικής θεραπείας. ( Roux, Padovan, R. Castillo - Morales).

12:15 - 14:00
Μεσημεριανό Διάλειμμα

14:00 - 15:30
Οι λειτουργίες του στοματοπροσωπικού συστήματος.
Αναπνοή - θηλασμός - μάσηση - κατάποση - ομιλία.

15:45 - 17:15
Περιγραφή του νευρομυϊκού και αναπνευστικού συστήματος.

Κυριακή 29/09/2013

09:00 - 10:30

Οδοντικοί φραγμοί, κροταφογναθική διάρθρωση.

10:45 - 12:15
Αποκλίσεις - διαταραχές των αντανακλαστικών λειτουργιών της αναπνοής, του θηλασμού, της μάσησης, της κατάποσης και της ομιλίας.

12:15 - 14:00
Μεσημεριανό Διάλειμμα

14:00 - 15:30
Διαγνωστική διαδικασία - Διαγνωστικά εργαλεία

15:45 - 17:15
Θεραπευτική αντιμετώπιση
α) Ασκήσεις σώματος,
β) Ασκήσεις μυολειτουργικές,
γ) Ασκήσεις αναπνοής,
δ) Ασκήσεις κατάποσης.


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί:
στις 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2013
στο ξενοδοχείο "Στράτος Βασσιλικός" στην Αθήνα.Έναρξη Σεμιναρίου

Σάββατο  28/09/13 -  Εγγραφές    Ώρα: 08:00

Σάββατο     28/09/13     Ώρα: 09:00 - 17:15
Κυριακή       29/09/13      Ώρα: 09:00 - 17:15.


Αριθμός Συμμετεχόντων:

Ελεύθερος


Ποσό Συμμετοχής:

220.00€
(Στο ποσό συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
)


Ακύρωση θέσης ή επιστροφή προκαταβολής χρημάτων γίνεται δεκτή μέχρι 20 ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη του σεμιναρίου.

Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν γίνεται ακύρωση της θέσης και δεν επιστρέφονται χρήματα.


Στο ποσό συμμετοχής περιλαμβάνονται:

  • Οι σημειώσεις για το σεμινάριο
  • Καφές - βουτήματα κατά τα διαλείμματα.

Δεν παρέχεται διατροφή και διαμονή.


Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:

στο τηλέφωνο: 210 2849674

(Καθημερινά από 13:00 - 19:00).


site: www.ekfrasikailogos.gr

e-mail: [email protected]
Εξόφληση ποσού συμμετοχής με κατάθεση στην:

Εθνική Τράπεζα: αριθμός λογαριασμού 100/963000-73


IBAN: GR 7801101000000010096300073

Όνομα δικαιούχου : ΠΕΠΕΣ - ΤΣΙΛΙΩΡΗ


ή


με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση:

Τσιλιώρη Ελένη

Πρασίνου λόφου 79Α, Νέο Ηράκλειο

14121 Αθήνα
Γλώσσα Σεμιναρίου:

Ελληνικά


Μετά τη λήξη του Σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις Συμμετοχής.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επισκεφθείτε: